ประวัติความเป็นมา

      บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือ เอ็น ซี กรุ๊ป “แบรนด์บ้านฟ้า” ภายใต้การนำของ คุณนำชัย ตันฑเทอดธรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 20 ลบ. ก่อนปรับเป็น 100 ลบ.ปลายปี 2537 และเพื่อความสอดคล้องของการลงทุนของบริษัทจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 ลบ. ในต้นปี 2551 ปัจจุบัน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการ มูลค่าการลงทุน กว่า 35,000 ล้านบาท อาทิ บ้านฟ้าปิยรมย์, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า,พุทธมณฑลสาย 1,บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยา,บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 , บ้านฟ้าลากูน, บ้านฟ้ารังสิต , บ้านฟ้าทอฝัน, บ้านฟ้าชมพฤกษ์, บ้านฟ้าคลองหลวง, บ้านหรูริมสนามกอล์ฟ ธัญธานี โฮมออนกรีน และแบรนด์ NC Royal ในกลุ่มบ้านระดับราคาสูงเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อีกทั้ง โครงการแนวสูง 2 ทำเล เมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว โครงการ เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ และ โครงการคอนโด ดิอามองต์ ถ.ซุปเปอร์ เชียงใหม่
     
      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอ็น.ซี.มุ่งมั่น พัฒนาสู่ความเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับแนวหน้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน คุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประสานแนวคิดประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อย่างมีคุณภาพในราคายุติธรรม ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโครงการ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตครอบครัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยตัดสินใจนำ “สัญญาที่เป็นธรรม” มาใช้เพื่อเป็นการรับประกันการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด และช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์สำหรับผู้บริโภคอีกด้วย จนทำให้ของเอ็น ซี กรุ๊ป เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

พลิกมิติบ้านจัดสรรรายแรกที่ได้ ISO

      ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งเอ็น.ซี. เป็นบริษัทพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 บริษัทฯ มั่นใจว่า มาตรฐาน ISO ที่ได้รับการรับรองจะเป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมย์อันแน่วแน่ในการให้ความ สำคัญต่อการพัฒนาระบบคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจทุ่มเทร่วมกันของพนักงานในบริษัทฯ ในอันที่จะมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นใจในด้านการบริหารงานขาย และการบริหารงานก่อสร้างซึ่งมีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพถึง 5 หน่วยงาน ตรวจสอบก่อนส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า

• ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยตรง
• วิศวกรฝ่ายก่อสร้างส่วนกลาง (QC-Team)
• ทีมงานผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน (พนักงาน/ผู้จัดการโครงการ)
• องค์กรควบคุมคุณภาพ (บริษัทตรวจสอบคุณภาพ SGS )
• ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพอใจอย่างสูงสุด โดยการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจในความมั่นคงของ บ้านทุกหลัง นอกจากนี้เอ็น. ซี. ยังใส่ใจลูกค้า และยังได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านอันจะนำไปสู่สังคมที่ดีมีคุณภาพต่อไป

สร้างสรรค์ชุมชนให้เป็นสังคมคุณภาพ

      เอ็น.ซี. มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ โดย มีบริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง เมนแนจเมนท์ จำกัด หรือ QLM บริษัทในเครือเอ็น ซี กรุ๊ปได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 บริหารชุมชนหมู่บ้านจัดสรรรายแรกของไทย ถือเป็น ต้นแบบการดูแลบริหารชุมชนโครงการบ้านจัดสรร อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการอยู่อาศัย ในโครงการแบรนด์บ้านฟ้า ทำหน้าที่ดูแลและบริหารงานภายใน ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนที่ มีระเบียบในการอยู่อาศัย มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม ร่มรื่น มีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของสังคมไทยที่ควรจะได้รับการส่งเสริมให้คงอยู่สืบไปนานเท่านาน

      เอ็น.ซี. ถือเป็นหลักสำคัญว่า “สัญญาที่มีต่อลูกค้า” คือ สัจจะของบริษัท ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาทั้งคุณภาพ และความตรงต่อเวลาจนมีอย่างสมบูรณ์ แบบ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง