ข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลหลักทรัพย์

NCH  

ตลาด: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย: 29 มี.ค. 2547
ราคาพาร์: 1 บาท
ทุนจดทะเบียน: 1,245,284,305 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 1,245,283,691 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม