ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปรษณีย์ถึง :
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

หรือ ส่งข้อมูลของท่านผ่านทางอีเมล :
นักลงทุนสัมพันธ์
ir@ncgroup.co.th

หรือ ติดต่อผ่านทาง :
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 #401, 403, 404

หรือ กรอกข้อมูลและส่งผ่านแบบฟอร์ม >


แผนที่บริษัท (สำนักงานใหญ่)