ต้นแบบการออกกำลังกายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจำปี2562

การประกวด “ต้นแบบการออกกำลังกายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ” ประจำปี 2562
จัดขึ้นโดย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีม Banfah Active ที่ได้รับรางวัลจาก กรมพลศึกษาในการ “ประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายต้นแบบสำหรับผู้สูงวัย ปี 2562” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ในนามของศูนย์ Active Elderly

บ้านฟ้าปิยรมย์ขอสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจ